Μάσκες της Αυγής / Octavio Paz

(απόσπασμα)

Πάνω στη σκακιέρα της πλατείας

βραδυπορούν  τα τελευταία αστέρια

πύργοι φωτός, τροχισμένοι τρελοί που κυκλώνουν

τις φασματικές μοναρχίες,

τι μάταιο παιγνίδι, χτεσινή μάχη των αγγέλων!

Συνέχεια

Advertisements