Μόνος / E.A. Poe

Δεν ήμουν σαν τους άλλους εγώ από παιδί
δεν έβλεπα όπως αυτοί
δεν έβγαζα τα πάθη μου από κοινή πηγή

Η θλίψη μου δεν έσταζε από την ίδια βρύση
Τα ίδια τραγούδια δεν ξυπνούσαν στη καρδιά μου τη χαρά
και ό,τι αγαπούσα το αγαπούσα ερημικά
Συνέχεια

Advertisements

Εύρηκα / E. A. POE

(απόσπασμα)

Το γεγονός είναι ότι; προκειμένου για τη κατηγορία των όρων όπου υπάγεται το «Άπειρο» ( τη κατηγορία όπου ανήκουν οι σκέψεις των σκέψεων), ο άνθρωπος που έχει δικαίωμα να πει ότι στοχάζεται πραγματικά, δεν αισθάνεται υποχρεωμένος να συλλάβει μια συγκεκριμένη έννοια, αλλ’ απλώς να κατευθύνει τη προσοχή του προς κάποιο δεδομένο σημείο μες στο πνευματικό στερέωμα , προς κάποιο γρίφο που δε θα λυθεί ποτέ. Δεν κάνει μάλιστα καμίαν απολύτως προσπάθεια για να τον λύσει· αμέσως διαισθάνεται, όχι μόνο πόσο αδύνατη, αλλά και πόσο περιττή (για τα ανθρώπινα δεδομένα), είναι η λύση.